Background for o_nas_1 page 0001 612x900

Kreativne potrebščine

Creall so izdelane v

nizozemski tovarni HAVO.

To podjetje se že več

desetletij ukvarja izključno

s kreativnimi materiali

namenjenimi otrokom.

Proizvodi so označeni z

varnostnim standardom CE

Evropske skupnosti. Vsa

embalaža in plastični izdelki

so narejeni iz okolju

sprejemljive plastike, ki se

lahko reciklira. Plastenke so

stisljive za lažje doziranje in

bolj ekonomično porabo.

Varnostni zamaški na

plastenkah preprečujejo

neželeno odpiranje in

iztekanje. Ker se materiali s

časom ne kvarijo, jih lahko

vedno porabimo do konca.

T A E N d.o.o., Litija

Prečna ulica 9, 1270 Litija

matična št.: 5459176

Id. št. za DDV: SI89686420

št. računa pri DH d.d.:

SI56 6100 0001 0597 985

osnovni kapital: 15.918,00 €

registracija na Tem. sodišču

v Ljubljani dne 30.01.1991

št. reg. vložka 1/10746/00

DOBAVNI ROK

DOSTAVA

GARANCIJA

Dobavni rok za blago na zalogi

Dostava na mesto prejemnika je

V primeru reklamacije se blago

je naslednji delovni dan.

brezplačna. Blago je na željo naročnika

takoj zamenja z novim.

pakirano po skupinah.